Grönstrukturen är en avgörande stadsbyggnadselement då den ger identitet och orienterbarhet till området.

{REL[298][top_level_static_content]eRUzglmWREL}{REL[295][top_level_static_content]7dDPz5HFREL}
Landskapskoncept

Landskapskoncept

Allarps grönstruktur är en representation av mötet mellan det halländska och skånska landskapets flora och fauna.

Se mer
{REL[297][top_level_static_content]cbFMI0RkREL}{REL[299][top_level_static_content]ueVTPcp0REL}