Grönstrukturen är en avgörande stadsbyggnadselement då den ger identitet och orienterbarhet till området.

{REL[298][top_level_static_content]8ShTdVwbREL}{REL[295][top_level_static_content]ifilHN7eREL}
Landskapskoncept

Landskapskoncept

Allarps grönstruktur är en representation av mötet mellan det halländska och skånska landskapets flora och fauna.

Se mer
{REL[297][top_level_static_content]lPzeeQUoREL}{REL[299][top_level_static_content]X6rf95NDREL}