Grönstrukturen är en avgörande stadsbyggnadselement då den ger identitet och orienterbarhet till området.

{REL[298][top_level_static_content]VngrUh8wREL}{REL[295][top_level_static_content]xjBv2QqLREL}
Landskapskoncept

Landskapskoncept

Allarps grönstruktur är en representation av mötet mellan det halländska och skånska landskapets flora och fauna.

Se mer
{REL[297][top_level_static_content]J5SKq7JoREL}{REL[299][top_level_static_content]HWb0h5ZwREL}