Bostäder

Vi erbjuder 450 nya hushåll, vilket innebär cirka 1000 nya invånare. Den nya bebyggelsen skall främst bestå av småhus med små tomter och friliggande villor, men för att erbjuda ett varierat utbud av boendeformer skall det även byggas flerbostadshus där möjlighet finns att bygga servicelägenheter.