Att planera för ny stadsbebyggelse förutsätter ett hållbart perspektiv, och miljöaspekten av att bygga ett nytt bostadsområde är i dagens samhälle en självklar utgångspunkt. Vi väljer att erbjuda Allarp för samtliga generationer, gammal som ung. Varje enskild individ har sina egna krav och förutsättningar. Därför delas staden in i olika sektioner där varje sektion ska stå för det behov och önskemål som varje enskild grupp önskar.

{REL[33][top_level_static_content]jS9L3tleREL}{REL[5][top_level_static_content]Detjr8eQREL}{REL[289][top_level_static_content]wq0TtxnCREL}{REL[4][top_level_static_content]imnFjQYpREL}