Livskvalitet är miljö, boende och väl utvecklad service för barn, ungdomar och gamla. När tonåringarna lämnar grundskolan erbjuder Osbecksgymnasiet i Laholm ett rikt programutbud. Men även efter ungdomsgymnasiet kan studier bedrivas i kommunen. Ett lärcentrum med all vuxenutbildning under ett tak har byggts upp. Här erbjuds kompletterande utbildningar, specialkurser, uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning med två program: vattenteknik och projektledning inom grafisk mediaproduktion.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Planförslaget möjliggör nya arbetsplatser inom området i samband med föreslagna verksamheter, skola, spa/hotell och servicelägenheter.

Se mer
{REL[61][top_level_static_content]OoPdDs5MREL}{REL[286][top_level_static_content]gDZR3RPOREL}{REL[80][top_level_static_content]yyQcSHB1REL}{REL[79][top_level_static_content]L13L30NTREL}