För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv.

{REL[309][top_level_static_content]erO68A4NREL}{REL[310][top_level_static_content]mCv7U0B7REL}{REL[311][top_level_static_content]ICGmm8kNREL}