För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv.

{REL[309][top_level_static_content]sSFGKk6OREL}{REL[310][top_level_static_content]cnviZw7EREL}{REL[311][top_level_static_content]6BDm0txmREL}