För att åstadkomma en socialt hållbar och livaktig stadsmiljö i samspel med sin omgivning har Allarp planerats utifrån ett helhetsperspektiv på närområdet Skummeslöv-Hemmeslöv.

{REL[309][top_level_static_content]tRTFFNq9REL}{REL[310][top_level_static_content]F122V5kiREL}{REL[311][top_level_static_content]c2aAuJFcREL}