De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken har vävts samman med platsens förutsättningar i ett koncept för områdets stadsbyggnad. Riktningarna som på olika sätt påverkar platsen är en viktig utgångspunkt för grunddragen i planen: Kopplingen till havet och naturreservatet i väster, sambandet med den nya stationen i Båstad i söder och förhållandet till kommunens tätort Laholm i norr.

{REL[283][top_level_static_content]Rkyis91dREL}{REL[42][top_level_static_content]zvHJ6BdZREL}{REL[43][top_level_static_content]eM5mx9sDREL}{REL[36][top_level_static_content]XkOtQ3pNREL}{REL[45][top_level_static_content]bJEz9zBCREL}{REL[48][top_level_static_content]nDhVcMAlREL}{REL[287][top_level_static_content]C5mzDL7zREL}