De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken har vävts samman med platsens förutsättningar i ett koncept för områdets stadsbyggnad. Riktningarna som på olika sätt påverkar platsen är en viktig utgångspunkt för grunddragen i planen: Kopplingen till havet och naturreservatet i väster, sambandet med den nya stationen i Båstad i söder och förhållandet till kommunens tätort Laholm i norr.

{REL[283][top_level_static_content]U3T5Pbs5REL}{REL[42][top_level_static_content]g6iL6BkEREL}{REL[43][top_level_static_content]6aOyNBDJREL}{REL[36][top_level_static_content]mzO5FyLsREL}{REL[45][top_level_static_content]hGVB2ZF6REL}{REL[48][top_level_static_content]rWgfy4FkREL}{REL[287][top_level_static_content]iB8fv1vXREL}