De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken har vävts samman med platsens förutsättningar i ett koncept för områdets stadsbyggnad. Riktningarna som på olika sätt påverkar platsen är en viktig utgångspunkt för grunddragen i planen: Kopplingen till havet och naturreservatet i väster, sambandet med den nya stationen i Båstad i söder och förhållandet till kommunens tätort Laholm i norr.

{REL[283][top_level_static_content]iN2LxHbVREL}{REL[42][top_level_static_content]TC1uTuYzREL}{REL[43][top_level_static_content]9sglcc9DREL}{REL[36][top_level_static_content]CwAmaZBEREL}{REL[45][top_level_static_content]cALsgiFRREL}{REL[48][top_level_static_content]U3dPlHt7REL}{REL[287][top_level_static_content]mqDtwwPhREL}